Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.
FALU VAPEN FÄRG

(14 produkter)

Falu Vapen Färg AB bil­dades 1926. Bolaget har sitt huvud­säte i Hosjö strax utan­för Falun. Redan från starten har de tillverkat färger för hus­fasader. Falu Vapen Färg bedriver egen utveck­ling, pro­duk­tion och försäljn­ing. Verk­samheten är kvalitetsstyrd och ambitionen är att färgen skall ge en låg miljö­be­last­ning. Där­för är pro­duk­tutveck­ling fram­förallt inrik­tad på vat­ten­burna sys­tem. Deras dri­vande affär­sidé när det gäller färger för trä­fasader är att tillverka “Färger som andas” – låter träet leva. Förde­larna är fram­för allt “min­dre arbete till lägre kost­nad”.