Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.

BESKRIVNING

Smörjning av låscylindrar är en förutsättning för god funktion. I sprayflaskan finns en ventil inställd på att alltid dosera rätt mängd smörjmedel vid varje tryck. Det gör att vi kan garantera rätt smörjning varje gång. Smörjmedlet ökar väsentligt låscylinderns funktionssäkerhet och livslängd.

EXAKT - rätt mängd smörjmedel varje gång
MILJÖVÄNLIG - drivgasen är miljöklassad
EFFEKTIVT -små mängder ger snabbt resultat
SNABBTORKANDE-binder ej damm och smuts
VATTENTÅLIGT-binder ej salt, skyddar mot rost
ANTIFROST - löser och förhindrar isbildning
SERVICE/UNDERHÅLL - rekommenderas varje halvår eller efter minst 5 000 öppningar enligt objektets serviceschema
Får ej användas till tillhållarlås
Förvaras ej i minusgrader

Miljöklassning

Sprayflaskan innehåller en drivgas som är skonsam mot miljön och ej påverkar ozonlagret och har liten inverkan på växthuseffekten. Kraven på miljöklassade låssprayer blir allt högre och inom detta område ligger ASSA långt fram.

Teknisk beskrivning
Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. Kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön. Tryckbehållare. Får ej utsättas för direkt solljus eller för temperaturer över +50°. Får ej punkteras eller brännas. Gäller även tömd behållare. Spraya inte mot öppen låga eller glödande material. Förvaras åtskilt från antändningskällor- Rök inte. Förvaras oåtkomligt för barn. Sörj för god ventilation. Undvik inandning av spray. Töm ej i avloppet.

Egenskaper 50ml
Doseringsventil 150µl
HFO1234ze drivgas
Temperatur -12°C till +50°C
Förvaras ej i minusgrader

TILLBEHÖR

Miljöklassning

Sprayflaskan innehåller en drivgas som är skonsam mot miljön och ej påverkar ozonlagret och har liten inverkan på växthuseffekten. Kraven på miljöklassade låssprayer blir allt högre och inom detta område ligger ASSA långt fram.

Teknisk beskrivning
Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. Kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön. Tryckbehållare. Får ej utsättas för direkt solljus eller för temperaturer över +50°. Får ej punkteras eller brännas. Gäller även tömd behållare. Spraya inte mot öppen låga eller glödande material. Förvaras åtskilt från antändningskällor- Rök inte. Förvaras oåtkomligt för barn. Sörj för god ventilation. Undvik inandning av spray. Töm ej i avloppet.

Egenskaper 50ml
Doseringsventil 150µl
HFO1234ze drivgas
Temperatur -12°C till +50°C
Förvaras ej i minusgrader
Förpackningen innehåller
10st 50ml

  • Brandfarlig
Vikt

54 g

Artikelnummer 700173051
EAN 7391166005163