Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.
Hem/ Hus & bygg/ Byggmaterial/ Isolering/ FUKTMATTA XTRA ISOLA GRUND PP SV 20X1M 20M2

BESKRIVNING

Platonmattan är originalet av fuktskyddsmattor på marknaden och utvecklades på 60-talet. System Platon Xtra skyddar källarväggen mot all fukt i marken och tar samtidigt hand om fukten i väggen och leder bort den i luftspalten. Därmed förhindras att fukt och mögelskador uppstår i väggen.

Platon Xtra med över 50 års dokumenterad användning
En grund som är nergrävd i marken utätts av olika former av fukt , både fritt vatten och vattenånga. System Platon Xtra skyddar källarväggen 100%-igt mot båda dess fuktkällor till skillnad från andra typer av fuktskyddslösningar på marknaden. Platon Xtra möjliggör samtidigt att fukten inne i väggen kan transporteras bort genom den luftspalt som finns mellan väggen och mattan. Därmed förhindras att fukt och mögelskador uppstår i väggen.
System Platon Xtra tål tryck ner till mer än 5 meters djup och monteras direkt mot väggen som skall vara slammad och med fyllda fogar. Luftspalten skyddas med en särskild kantlist. Den nedre delen skyddas med något alternativ av av Platon Membran.
Om källarväggen i ett äldre hus som skall åtgärdas har asfalt på väggen ska lösa delar tas bort och kan gärna öppnas upp något.

System Platon Xtra tillsammans med värmeisolering
Om man vill ha väggen värmeisolerad så använder man Platon Dräneringsskikt med Platon Separationsduk utanpå. Då krävs ingen särskild återfyllning utan man använder befintliga massor. Vill man inte ha värmeisolering återfyller man med minst s.k. måttligt genomsläppligt material, oftast samma som befintligt material. För att inte dräneringen skall sättas igen skyddas den med Platon Separationsduk.

Vi har ställt mycket höga krav på delarna i System Platon Xtra därför är System Platon typgodkänt som fuktskydd utanpå källarväggen.

Produkttyp Fuktisolering
Vikt

10200 g

Artikelnummer 700160965
EAN 7057754012011