Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.
Hem/ Golv & Vägg/ Färg/ Färgtillbehör/ FÖRTUNNING SYNTET BENCO 85 1L

BESKRIVNING

Syntetisk förtunning. För spädning av lackfärg samt rengöring av penslar och verktyg.
Handsktyp: PVA.

Nitor är ett svenskt varumärke med över 100 års erfarenhet inom kemiska specialprodukter för städ och rengöring. Med lättanvända och effektiva produkter har Nitor ett komplett sortiment produkter för pool, spa, rengöring, sanering, ytbehandling, underhåll och uppfräschning. I sortimentet finns allt från poolrengöringsprodukter, målar- och fasadtvätt till specialprodukter som Nitor Textilfärg.

Varumärke: Nitor
EAN-kod: 7319481000113
Typ: Grovrent
Volym: 5 L
Parfymerad: Nej
Skyddsangivelser: Förvaras oåtkomligt för barn. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor.
Rökning förbjuden. Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
Vid hudkontakt: Tvätta med mycket tvål och vatten. Vid kontakt med ögonen: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Faroangivelser: Mycket brandfarlig vätska och ånga. Irriterar huden. Orsakar allvarliga ögonskador. Skadligt vid inandning.
Innehåll: Xylene, Ethylbenzene, Alcohole, Ethyl acetate, Methoxyisopropanol, 2-Methylpropanol.

Vikt

1040 g

Artikelnummer 700297641
EAN 7319481000106