Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.

BESKRIVNING

Teknisk beskrivning
Enkelcylinder 1301.
Ytbehandling: Nickel, Matt krom,
Matt mässing, Polerad mässing, Brunoxid.
Angreppsskyddad.
Dyrk- och manipulationsskyddad.
Stiftcylinder med 6 spärrelement.
För in- och utomhusklimat.
Förpackningen innehåller
3 st. cylindrar.
5 st. nycklar.

TILLBEHÖR

Miljöklassning

Sprayflaskan innehåller en drivgas som är skonsam mot miljön och ej påverkar ozonlagret och har liten inverkan på växthuseffekten. Kraven på miljöklassade låssprayer blir allt högre och inom detta område ligger ASSA långt fram.

Teknisk beskrivning
Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. Kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön. Tryckbehållare. Får ej utsättas för direkt solljus eller för temperaturer över +50°. Får ej punkteras eller brännas. Gäller även tömd behållare. Spraya inte mot öppen låga eller glödande material. Förvaras åtskilt från antändningskällor- Rök inte. Förvaras oåtkomligt för barn. Sörj för god ventilation. Undvik inandning av spray. Töm ej i avloppet.

Egenskaper 50ml
Doseringsventil 150µl
HFO1234ze drivgas
Temperatur -12°C till +50°C
Förvaras ej i minusgrader
Förpackningen innehåller
10st 50ml

  • Brandfarlig
Produkttyp Låsoljor & låssprayer
Vikt

54 g

Artikelnummer 700173051
EAN 7391166005163