Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.
Retur & reklamation

Ångerrätt

Konsumentens ångerrätt regleras i lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler samt gällande praxis. Generellt har Konsumenten 14 kalenderdagars ångerrätt på samtliga produkter. Konsumenten har alltså rätt att frånträda avtalet om köp genom att meddela Järnia om detta inom denna frist. För Produkter som omfattas av ångerrätten gäller att Konsumenten kan bli skyldig att ersätta Järnia för en Produkts värdeminskning i den mån det beror på att Konsumenten hanterat Produkten i större utsträckning än vad som varit nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion, vilket kan vara fallet om Produkten returneras i använt eller skadat skick. Ångerfristen börjar löpa från den dag Konsumenten tagit emot Produkten. Järnia betalar tillbaka erlagt köpbelopp (ex. fraktavgift) senast 14 kalenderdagar efter att returen registrerats som mottagen eller Konsumenten visat att Produkten sänts tillbaka. För att använda sig av ångerrätten ska Konsumenten alltid kontakta Järnia innan Konsumenten returnerar en Produkt. Konsumenten är införstådd i att Konsumenten, för att få nyttja ångerrätten, senast inom 14 kalenderdagar från att ångerrätten meddelats, returnerar den ångrade Produkten till Järnia. Såvida Produkten inte returnerats inom föreskriven tid frånfaller ångerrätten.


Tillverkningsprodukt

Observera att ångerrätt ej gäller för tillverkningsprodukt eftersom denna är speciellt tillverkad utifrån Konsumentens specifikationer. Produkten kan alltså inte avbeställas efter det att beställningsprocessen påbörjats och ej heller returneras efter leverans. Om en Produkt definieras som Tillverkningsprodukt anges detta på avsedd produkts produktsida.


Returer

Vid åberopande av ångerrätt och öppet köp gäller följande: Vid retur skicka varan till Mestergruppen Logistik AB (retur), Kapplöpningsgatan 6, 25230 Helsingborg. Konsumenten har rättighet att undersöka varan innan beslut tas om eventuell retur. Undersökningen ska göras med försiktighet och ej mer omfattande än nödvändigt. Vid retur står Konsumenten för returfrakten och returrisken för den ångrade Produkten, därför är det viktigt att Produkten inte kan komma till skada under returtransporten. Konsumenten rekommenderas att returnera ångrad Produkt i oskadad originalförpackning med tillhörande emballage.

För att möjliggöra en eventuell retur behöver Konsumenten kunna påvisa köp och Järnia rekommenderar att orderbekräftelse och betalningsreferens sparas som kvitto på köpet. Järnia kan komma att debitera Konsumenten eventuella extra kostnader som uppkommer vid ej kompletta returer, alternativt ej acceptera returen. Returer kan inte skickas mot Postförskott/Efterkrav. Dessa hämtas inte ut.


Reklamation

Alla Produkter som säljs på www.järnia.se säljs med reklamationsrätt enligt gällande konsumenträttsliga regler. I reklamationsärenden ska Konsumenten kontakta kundservice snarast möjligt på 0771-775 577 eller via [email protected] så att Järnia kan åtgärda felet. I reklamationsärenden gör Järnia en undersökning för att fastställa huruvida fel föreligger. Vid de fall där en vara byts ut åligger det Konsumenten att returnera felaktig Produkt till Järnia. Vid en godkänd reklamation kommer Järnia skicka en fraktsedel till Konsumenten för returnering av Produkten. En retur som uppstår på grund av en reklamation bekostas av Järnia. Järnia har ingen möjlighet att i efterhand ersätta kostnaden för returfrakt. Vid reklamation har Konsumenten rätt till de påföljder som följer av gällande konsumentregler. Konsumenten är därmed införstådd i att Järnia har rätt att i första hand erbjuda Konsumenten avhjälpande (ex reparation) eller omleverans om detta kan ske inom skälig tid och utan extra kostnad för Konsumenten. Om felet är av väsentlig betydelse för Konsumenten har Konsumenten rätt att häva köpet.

Konsumenten bör spara orderbekräftelsen och kvittot från sitt köp eftersom dokumentet krävs om Konsumenten behöver reklamera Produkten. Felaktiga Produkter får inte monteras, då anses Konsumenten ha godkänt sin leverans. Detta gäller dock inte om omständigheter gör att det först vid montering går att se att Produkten ifråga är felaktig. Vid dessa fall kommer Järnia att åtgärda felet.

Konsumenten bör inte boka hantverkare förrän kontroll gjorts att rätt Produkt har levererats och att inga skador har uppstått under leveransen. Vid eventuella synliga eller dolda skador behöver Järnia, i den mån det är möjligt, fotodokumentation på skadan. Detta är för att kunna hantera Konsumentens reklamation på distans och snabbare ge Konsumenten hjälp i sitt ärende.