Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.
Allmänna e-handelsvillkor

Allmänna e-handelsvillkor

Följande allmänna villkor gäller vid försäljning av produkter (nedan Produkterna) på www.järnia.se. Vid köp på www.järnia.se (nedan nämnt som Järnia) träffas avtal med Mestergruppen Logistik AB, organisationsnummer 556939-9826, som är Järnias logistikbolag, om inte annat särskilt överenskommits skriftligt mellan respektive konsument (nedan Konsumenten) och Järnia. Vid försäljning till Konsument tillämpar Järnia de tvingande regler som följer av tillämplig lagstiftning, däribland lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler.

Köp

Järnia träffar avtal om köp med konsumenten först när Järnia bekräftat beställningen genom en orderbekräftelse till den e-postadress som angivits vid beställningen. Järnia ingår inte avtal med minderåriga (under 18 år) utan målsmans godkännande. Järnia ingår endast avtal med kunder med leveransadress i Sverige.

Konsumenten är bunden av en beställning som görs på www.järnia.se genom att klicka på "Slutför köp". Därmed innebär beställningen en skyldighet att betala. För det fall att en Produkt i Järnias sortiment har utgått eller av annan anledning inte finns att tillgå med iakttagande av rimliga ansträngningar makuleras köpet och Konsumenten äger då rätt att få sina pengar tillbaka avseende köpet. Vid dessa tillfällen kontaktas konsumenten av Järnia som informerar om detta.

Priser

Samtliga priser som anges på www.järnia.se inkluderar mervärdesskatt (moms). Järnia reserverar sig för prisändringar, slutförsäljning samt eventuella tryck- och skrivfel. Vid prisjusteringar på lagd beställning informeras Konsumenten alltid om detta och har då sin fulla rätt att ändra eller annullera sin beställning.

Betala

Järnia erbjuder dig fakturabetalning, delbetalning, kontokortsbetalning och direktbetalning i samarbete med Klarna. Betallösningen kallas för Klarna Checkout. Genom att lämna information i kassan godkänner du Klarnas villkor. Genom att klicka på "Slutför köp" godkänner du även Järnias allmänna villkor.

Klarna Checkout presenterar viss information för dig så snart du identifierats. Vilken information du behöver ange för att uppnå identifiering kan variera mellan olika köptillfällen och kunder. Någon kreditupplysning tas aldrig direkt i Klarna Checkout utan vid behov beroende på det betalningsalternativ du har valt.

Kreditupplysningar som tas av Klarna påverkar inte din kreditvärdighet och kan inte ses av andra som begär kreditupplysning om dig, t ex banker. När du identifierats uppvisar Klarna Checkout vilka alternativ som är tillgängliga för dig. Faktura är förvalt som betalningsalternativ men du kan givetvis välja fritt mellan de andra alternativen såsom direktbetalning via bank eller betalning med kort. Vilka alternativ du erbjuds kan växla från tid till annan. Du kan själv välja om du vill skydda din användning av Klarna Checkout med en PIN-kod.

Leverans & frakt

Konsumenten svarar för all information som Konsumenten uppger till Järnia i samband med köp, exempelvis uppgifter om leveransadress. Järnia svarar inte för eventuella problem (såsom utebliven leverans eller återbetalning) som kan uppstå på grund av felaktig eller bristfällig information till Järnia. Konsumenten ska stå för de extrakostnader som kan uppstå i samband med den felaktiga eller bristfälliga informationen. Järnia levererar till kunder bosatta i Sverige och använder följande leveranssätt; med post, till utlämningsställe och hemleverans med Schenker.

*Varubrev - För mindre försändelser som kan lämnas i brevlåda.

*Paket - Produkterna skickas till närmaste Schenker-utlämningsställe. När paketet finns för uthämtning skickas ett sms (ifall mobilnummer angivits vid beställning) eller e-post med information om sändnings-ID till det/den mobiltelefonnummer/e-post som angivits vid beställningen. Vid uthämtning av försändelse ska giltig ID-handling uppvisas samt avisering.

*Hemleverans - För Produkter som på grund av sin storlek eller vikt inte går att skicka till utlämningsställe erbjuds hemleverans med Schenker. Hemleverans med Schenker sker, efter avisering, dagtid mellan 07.00-17.00. Vid hemleveranser ansvarar Konsumenten för att någon är tillgänglig på angiven adress och överenskommen tid för mottagande av godset. Med hemleverans avses vanligen leverans till adressens första port eller tomtgräns.

*Leverans av varor direkt från leverantör - Leveranstiden för Järnias beställningssortiment varierar beroende på produkt och leverantör. Den förväntade leveranstiden framkommer på respektive produkt. Om den förväntade leveranstiden blir ändrad meddelar Järnias kundservice kunden. Om du ej godkänner den nya leveranstiden har du som kund rätt att häva köpet.


Leverans till öar I dagsläget finns ingen möjlighet för leverans till öar som saknar broförbindelse. För möjlighet att lösa en frakt till öar, vänligen kontakta din lokala Järnia-butik. Järnia har rätten att häva en order som är lagd med sådan leveransadress.


Paket – Leverans till utlämningsställe (Schenker-ombud)

Konsumentens paket levereras i första hand till det närmaste Schenkerombudet. Om paketet är skrymmande eller väger mer än 20 kg levereras paket som hemleverans. Vänligen kontakta kundservice på 0771-775 577 eller via [email protected] för mer information.

När Konsumenten får en avisering från Schenker om att paketet finns att hämta ut hos ett ombud tar Konsumenten med sig sändningsnumret och legitimation. I aviseringen framgår det till vilket ombud paketet har levererats till. Paketet ligger kvar hos ombudet i 14 dagar, sedan skickas det tillbaka till vårt logistikcenter. Järnia förbehåller sig rätten att ändra order som vid packning är för stora för att levereras till ombud. Denna order kommer då levereras hem till registrerad leveransadress.


*Hemleverans – Paket som ej motsvarar storlek för ombud Om paketet är skrymmande eller väger mer än 20 kg levereras paket hem till konsumenten.


Fraktkostnad

Din eventuella fraktkostnad för för leverans till ombud/hemleverans visas i varukorgen och på din orderbekräftelse. *Fönster levereras direkt från leverantör till en kostnad av 195 kr. Uterum, entrétak, tillbehör till kompletta tak, kompletta tak och vikpartier levereras direkt från leverantör till en kostnad av 195 kr.


Ej mottagen order och Outlösta paket

Om Konsumenten ej är anträffbar vid avlastning av sin beställning debiteras denne för de kostnader som uppstår. Detta gäller även paket som levereras till utlämningsställe och som ej har lösts ut. Om detta sker kan Konsumenten komma att debiteras en avgift på 299 kr för kostnader hänförliga till Järnias administration, frakt, returfrakt och hantering. Paket som inte har hämtats inom 14 dagar återsänds till Järnia. Outlösta paket omfattas inte av ångerrätten.


Leveranstid

Leveranstid för lagerförd vara är normalt 1-4 arbetsdagar (helgfri måndag till fredag) från det att Järnia har bekräftat Konsumentens beställning via e-post. Om Konsumenten mot förmodan ej har mottagit ett leveransbesked bör Konsumenten kontakta Järnias kundservice på 0771-775 577 eller via [email protected] för att säkerställa att det inte blivit något fel med t ex aviseringen. Leveranstid för fönster är normalt 3-5 arbetsdagar vid lagerförd vara. Vid tillverkningsvara är leveranstiden normalt 4-8 veckor.


Leveransförseningar

Vid leveransförseningar informeras Konsumenten om möjligt alltid om dessa. Konsumenten har alltid rätt att reklamera sitt köp enligt gällande konsumenträttsliga regler om Produkten inte erhållits inom utlovad leveranstid. Reklamation av köp ska ske genom att Konsumenten kontaktar Järnias kundservice. Konsumenten är dock införstådd i att det inte föreligger någon automatisk rätt till hävning av köpet i händelse av förseningar som Järnia åtgärdar inom skälig tid. Vid reklamation p.g.a. försenad leverans ska Konsumenten bereda Järnia skälig tid att fullgöra köpet.

Om avbeställning görs betalar Järnia tillbaka erlagt köpbelopp (med avdrag för eventuella skäliga kostnader eller förlust i övrigt förorsakade av avbeställningen) senast 14 dagar efter att avbeställning har inkommit.

Järnia rekommenderar Konsumenten att inte boka hantverkare innan Produkten mottagits och kontrollerats.


Transportskada

Järnia ansvarar för Produkter som kan skadas eller kommer bort under transport till Konsumenten. Om skada under transporten skulle uppkomma på Produkten ska Konsumenten vända sig till Järnias kundservice på 0771-775 577 eller via [email protected]. Järnias kundservice hjälper Konsumenten vid begäran av frågor rörande transport och leverans. Konsumenten måste anmäla eventuella transportskador till Järnia snarast efter att Produkten erhållits. Synliga transportskador ska anmälas omgående i samband med leveransen, eftersom sådana skador typiskt sätt omfattas av fraktbolags ansvar där reklamationsfristen i regel är väldigt kort. Konsumenten ansvarar därför för att avemballera och inspektera Produktens skick snarast efter mottagandet. Konsumenten får inte använda den skadade Produkten. Produktens emballage ska behållas så att detta kan besiktigas vid handläggning av skadeärendet. Konsumenten står för risken vid eventuella returer och samtliga returer ska ske enligt instruktion från Järnia.


Ångerrätt

Konsumentens ångerrätt regleras i lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler samt gällande praxis. Generellt har Konsumenten 14 kalenderdagars ångerrätt på samtliga produkter. Konsumenten har alltså rätt att frånträda avtalet om köp genom att meddela Järnia om detta inom denna frist. För Produkter som omfattas av ångerrätten gäller att Konsumenten kan bli skyldig att ersätta Järnia för en Produkts värdeminskning i den mån det beror på att Konsumenten hanterat Produkten i större utsträckning än vad som varit nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion, vilket kan vara fallet om Produkten returneras i använt eller skadat skick. Ångerfristen börjar löpa från den dag Konsumenten tagit emot Produkten. Järnia betalar tillbaka erlagt köpbelopp (ex. fraktavgift) senast 14 kalenderdagar efter att returen registrerats som mottagen eller Konsumenten visat att Produkten sänts tillbaka. För att använda sig av ångerrätten ska Konsumenten alltid kontakta Järnia innan Konsumenten returnerar en Produkt. Konsumenten är införstådd i att Konsumenten, för att få nyttja ångerrätten, senast inom 14 kalenderdagar från att ångerrätten meddelats, returnerar den ångrade Produkten till Järnia. Såvida Produkten inte returnerats inom föreskriven tid frånfaller ångerrätten.


Tillverkningsprodukt

Observera att ångerrätt ej gäller för tillverkningsprodukt eftersom denna är speciellt tillverkad utifrån Konsumentens specifikationer. Produkten kan alltså inte avbeställas efter det att beställningsprocessen påbörjats och ej heller returneras efter leverans. Om en Produkt definieras som Tillverkningsprodukt anges detta på avsedd produkts produktsida.


Returer

Vid åberopande av ångerrätt och öppet köp gäller följande: Använd den medskickade följesedeln vid eventuell retur. Notera orsak till retur. Om följesedeln är borttappad kontaktas kundservice på 0771-775 577 eller via [email protected] som skickar en följesedel via e-post. Konsumenten har rättighet att undersöka varan innan beslut tas om eventuell retur. Undersökningen ska göras med försiktighet och ej mer omfattande än nödvändigt. Vid retur står Konsumenten för returfrakten och returrisken för den ångrade Produkten, därför är det viktigt att Produkten inte kan komma till skada under returtransporten. Konsumenten rekommenderas att returnera ångrad Produkt i oskadad originalförpackning med tillhörande emballage.

För att möjliggöra en eventuell retur behöver Konsumenten kunna påvisa köp och Järnia rekommenderar att orderbekräftelse och betalningsreferens sparas som kvitto på köpet. Järnia kan komma att debitera Konsumenten eventuella extra kostnader som uppkommer vid ej kompletta returer, alternativt ej acceptera returen. Returer kan inte skickas mot Postförskott/Efterkrav. Dessa hämtas inte ut.


Reklamation

Alla Produkter som säljs på www.järnia.se säljs med reklamationsrätt enligt gällande konsumenträttsliga regler. I reklamationsärenden ska Konsumenten kontakta kundservice snarast möjligt på 0771-775 577 eller via [email protected] så att Järnia kan åtgärda felet. I reklamationsärenden gör Järnia en undersökning för att fastställa huruvida fel föreligger. Vid de fall där en vara byts ut åligger det Konsumenten att returnera felaktig Produkt till Järnia. Vid en godkänd reklamation kommer Järnia skicka en fraktsedel till Konsumenten för returnering av Produkten. En retur som uppstår på grund av en reklamation bekostas av Järnia. Järnia har ingen möjlighet att i efterhand ersätta kostnaden för returfrakt. Vid reklamation har Konsumenten rätt till de påföljder som följer av gällande konsumentregler. Konsumenten är därmed införstådd i att Järnia har rätt att i första hand erbjuda Konsumenten avhjälpande (ex reparation) eller omleverans om detta kan ske inom skälig tid och utan extra kostnad för Konsumenten. Om felet är av väsentlig betydelse för Konsumenten har Konsumenten rätt att häva köpet.

Konsumenten bör spara orderbekräftelsen och kvittot från sitt köp eftersom dokumentet krävs om Konsumenten behöver reklamera Produkten. Felaktiga Produkter får inte monteras, då anses Konsumenten ha godkänt sin leverans. Detta gäller dock inte om omständigheter gör att det först vid montering går att se att Produkten ifråga är felaktig. Vid dessa fall kommer Järnia att åtgärda felet.

Konsumenten bör inte boka hantverkare förrän kontroll gjorts att rätt Produkt har levererats och att inga skador har uppstått under leveransen. Vid eventuella synliga eller dolda skador behöver Järnia, i den mån det är möjligt, fotodokumentation på skadan. Detta är för att kunna hantera Konsumentens reklamation på distans och snabbare ge Konsumenten hjälp i sitt ärende.


Sekretess

I samband med Konsumentens beställning godkänner Konsumenten att Järnias lagrar och använder Konsumentens uppgifter för att fullfölja sina åtaganden gentemot Konsumenten. Järnia dokumenterar även viss kommunikation som Järnia har med Konsumenten via telefon eller e-post för att kunna tillhandahålla den service som Konsumenten har rätt att förvänta sig av Järnia. Järnia kommer inte att lämna ut Konsumentens personuppgifter till tredje part, såvida inte detta krävs i samband med Konsumentens köp, tvingande regler eller domstolsorder. Enligt General Data Protection Regulation (GDPR) har Konsumenten rätt att få den information som Järnia har registrerat. Om informationen är felaktig, ofullständig eller irrelevant kan Konsumenten begära att informationen ska rättas eller tas bort.

Konsumenten samtycker till att Järnia lämnar ut Konsumentens person- och adressuppgifter till tredje part för att fullborda konsumentens köp. Järnia är måna om Konsumentens integritet och för att Konsumentens personuppgifter ska hanteras i enighet med GDPR, finns avtal skrivna mellan Järnia och tredje part.

I samband med konsumentens beställning godkänner konsumenten att Järnia kan skicka information och reklam via kundens e-post. För mer information se Integritetspolicy.


Cookies

En cookie är en textfil som webbplatsen du besöker begär att spara på din dator. Cookies används på många webbplatser för att ge en besökare tillgång till olika funktioner. Informationen i en cookie är möjlig att använda för att följa en användares surfande. Enligt lagen om elektronisk kommunikation (25 juli 2003) ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om:

  • att webbplatsen innehåller cookies

  • vad dessa cookies används till

  • hur cookies kan undvikas

Järnia använder cookies för att tekniskt följa på vad en användare gör på sidan, inloggning, lagt något i varukorgen, mäta trafik, exponering och analys av marknadsföringsinsatser osv. Det går dock att göra inställningar på sin dator för att neka automatisk lagring av cookies.


Force Majeure

I händelse av omständigheter som står utanför Järnias skäliga kontroll, exempelvis vid händelse av ändrad lagstiftning, myndighetsåtgärder, strejk, blockad, sabotage, krig, terrorism, brand, översvämning, naturkatastrof eller liknande händelser ska Järnias förpliktelse att fullgöra köpeavtalet skjutas upp så länge omständigheten råder. Om sådan försening överstiger 2 månader har såväl Konsumenten som Järnia rätt att häva avtalet med omedelbar verkan utan någon skyldighet att betala skadestånd.

Produkt- och Prisinformation

Alla bilder och ritningar ska ses som illustrationer och kan inte garanteras exakt återge varornas utseende, färg eller funktion. Järnia reserverar sig för prisändringar, slutförsäljning och eventuella faktafel som kan finnas på www.järnia.se. Järnia reserverar sig även för att de produktbilder som visas på www.järnia.se kan avvika med produktnamnet.


Övrigt

På dessa allmänna villkor ska svensk materiell rätt tillämpas. Järnia följer Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer och svensk lag vid en eventuell tvist. För frågor kring innebörden av Järnias allmänna villkor eller tillvägagångssätt vid ångerrätt, reklamationer, transportskador eller annat som gäller köp eller beställning, ta kontakt med Järnias kundservice via [email protected] eller på 0771-775 577 . Järnia besvarar samtliga mail inom 24 timmar på vardagar.


Sortiment i butik

Sortimentet mellan Järnia-butikerna och sortimentet på www.järnia.se varierar. Vi ser dock till att ta hem produkten till vår butik för att du ska få handla på ditt sätt, där du vill. Dessutom ingår den personliga servicen. Välkommen!

Lokala prisavvikelser kan förekomma mellan www.järnia.se och Järnia-butikerna. Sortimentet på www.järnia.se är under uppbyggnad och vi uppdaterar det dagligen med produkter som är intressanta för dig som kund. Alla varor i e-handeln lagerförs på vårt logistikcenter i Helsingborg vilket garanterar säkra och snabba leveranser. Om du skulle sakna något är du välkommen att tipsa oss genom en kontakt med kundservice på [email protected].